U Kliničkom centru Srbije u toku je konkurs za prijem više od 100 zdravstvenih radnika – 18 lekara, 84 medicinskih sestara i tehničara. Otvorena su radna mesta na gotovo svim klinikama, rekao je direktor KCS-a dr Milika Ašanin.

Klinički centar Srbije zapošljava lekare i medicinske sestre

U poslednje četiri godine zaposleno je oko 12.000 medicinskih radnika – lekara, sestara i tehničara, a iz Vlade najavljuju da će se zapošljavanje nastaviti.Klinički centar Srbije leči najviše pacijenata u našoj zemlji, a više od 40 odsto pacijenata nije iz Beograda. Na 23 klinike obave više od milion pregleda godišnje.

Direktor Kliničkog centra Srbije Milika Ašanin je rekao da je u toku konkurs za prijem više od 100 zdravstvenih radnika – 18 lekara, 84 medicinskih sestara i tehničara.

"Preciznije, primamo devet lekara u stalni odnos, devet na određeno, 38 sestara u stalni radni odnos i 46 na određeno", rekao je dr Ašanin ističući da žele da popune prazna mesta na plastičnoj hirurgiji, ortpoediji, endokrinoj hirurgiji, anesteziologiji, ginekologiji, kardiologiji.

Direktor Kliničkog centra Srbije je naveo da je uspešan trend zapošljavanja mladih lekara.

"Postoji odliv zdravstvenih radnika, i to više kod sestara i tehničara, a manje kod lekara. Poslednje dve godine, i dva meseca ove godine, kroz konkurs je prošlo 1.200 zdravstvenih radnika. U dva meseca ove godine kroz konkurs je prošlo 40 lekara i oko 115 medicinskih sestara i tehničara", objasnio je dr Ašanin.

Ukazuje da se u svim aspektima prave veliki napori i preduslovi za usavršavanje mladih i njihov ostanak u zdravstvenom sistemu Srbije.

U ponedeljak je objavljena nova rang lista, prema kojoj je zdravstvo Srbije popravilo svoje mesto, i iza sebe ostavilo 14 zemalja Evropske unije.

"To je zasluga svih zdravstvenoh radnika i celog zdravstvenog sistema. Klinički centar Srbije nije jedini ali jeste jedinstven i sigurno je naša uloga bila velika", rekao je Ašanin koji smatra da boljitak osećaju svi a da srpsko zdravstvo ima kontitnuitet i da će Srbija isplivati kao lider u regionu.