Ist point metals sa Kipra uspeo je da preuzme 12,29 odsto akcija Valjaonice bakra Sevojno i sada poseduje 93,16 procenata akcija ove kompanije, objavljeno je danas na Beoradskoj berzi.

Kiparska firma uvećala vlasništvo u Valjaonici bakra Sevojno

Po ponudi koja je zatvorena 24. februara Ist point metals je za svaku od 79.039 preduzetih akcija platio po 2,7 hiljada dinara.


Pre ove ponude najveći akcionar Valjaonice uz Ist point metals bio je državni Akcionarski fond sa 9,7 procenata akcija.


Prelaskom praga od 90 procenata akcija Ist point metals će biti u prilici da se odluči na prinudni otkup preostalih akcija.


Firma Sanskrit doo iz Beograda ima 29,3 odsto udela u Ist point metalsu a ova kiparska firma vlasnik je kapitala nemačke DP Handel Gmbh.