U skladu sa novonastalom situacijom i merama Vlade Republike Srbije, Fond za inovacionu delatnost poziva mala i srednja preduzeća da predlože projekte za rešavanje problema u vezi sa zdravljem i dobrobiti stanovništva, a koji su izazvani pandemijom Covid-19 i da se prijave za finansijsku podršku.

Finansiranje inovativnih rešenja za suzbijanje posledica COVID-19


Podrška je namenjena mikro, malim i srednjim preduzećima registrovanim u Srbiji, a iznos podrške po pojedinačnom projektu iznosi do 6 miliona dinara.


Na javni poziv mogu se prijaviti preduzeća sa već razvijenim prototipima, proizvodima, uslugama i tehnologijama, a koji mogu biti skalirani u kratkom vremenskom periodu i postati dostupni za primenu.


Ovaj poziv je namenjen rešavanju problema iz oblasti javnog zdravlja, komunikacije, detekcije i zaštite, socijalnih medija, lanaca snabdevanja, finansija i slično, dok razvoj lekova i vakcina nisu predmet ovog javnog poziva.


Javni poziv je kontinuirano otvoren i prijave će biti procenjene po njihovom prijemu.


Prijave se podnose putem imejla covid19-stop@inovacionifond.rs.


Dodatne informacije o pozivu, kao i formular za prijavu, svi zainteresovani mogu naći na internet prezentaciji Fonda za inovacionu delatnost.