Kompanija "Vensi aerodromi Srbija" traži radnike na poslovima zemaljskog opsluživanja i poslovima obezbeđenja.

Aerodrom

Za mesta pomoćnog operatera u bazi, ova kompanija, traži lica sa 4. stepenom stručne spreme i vozačkom dozlovom za "B" kategoriju a za pomoćnog sanitarnog operatera mogu konkurisati osobe sa 3. ili 4. stepenom stručne spreme. 

"Vensi aerodromi Srbija" traži i izvršioci za poslove obezbeđenja, odnosno operatere za pregled lica kao i za kontrolu pristupa vozila lica koja nisu putnici a za ove poslove neophodan je 4. stepen školske spreme, licenca za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i znanje engleskog jezika.

Svi ponuđeni poslovi su van radnog odnosa odnosno po ugovorima o privrmenim i povremenim poslovima a rok za prijavljivanje i broj izvršilaca nisu definisani u oglasima.