Opis posla:

 • Obavlja preventivno fizičko-tehničko i protivpožarno obezbeđenje objekta, imovine i lica na radnim mestima s manjim stepenom ugroženosti ili radnim mestima s internom koordinacijom
 • Obavezan je da poznaje Opšta pravila službe i posebna uputstva korisnika usluga i da se istih pridržava, a posebno u vezi sa: kontrolom ulaska i izlaska i zadržavanja zaposlenih, stranaka, unošenja i iznošenja robe, opreme, obilaskom objekta u određenim intervalima i kontrolom stanja na objektu
 • Obavezan je da vodi određene evidencije u vezi sa stanjem, odnosno promenama stanja na objektu, preduzimanjem određenih radnji za slučaj specifičnih promena (nestanak električne struje, uključivanje pumpi, agregata)
 • Obavezan je da izvrši usmene ili pisane naloge ovlašćenog lica korisnika usluga koji su u vezi sa efikasnim obezbeđenjem objekata ili iz trenutnog stanja proističu kao nužnost, kao i da prijavi šefu službe zahteve korisnika koji prevazilaze uobičajene poslove obezbeđenja bez obzira da li su zahtevi službeni ili privatni;
 • Obavezan je da u knjigu izveštaja počev od primopredaje dužnosti čitko upisuje sve promene stanja na objektu, zapažanja do kojih dođe tokom rada i obilaska;
 • Obavezan je da vodi i druge evidencije koje proističu kao obaveza iz posebnih uputstava korisnika i da ih u skladu sa uputstvima čuva i dalje distribuira;
 • Obavezan je da pravilno koristi, čuva i održava materijalno-tehnička sredstva koja su mu poverena, posebno oružja, sredstva veze itd.
 • U vanrednim okolnostima na objektu postupa u skladu sa Opštim pravilima službe i dužan je da o tome odmah obavesti bezbednosno-nadzorni centar, odnosno rukovodioca službe;
 • Tokom rada dosledno primenjuje propisane mere zaštite na radu i zaštite od požara;
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca;
 • Snosi punu odgovornost za kvalitetno i propisno izvršenje poslova i radnih zadataka koje obavlja

Gradovi
Svi gradovi


Pozicije posla

Službenik obezbeđenja   10

Kategorije
 • Poslovi obezbeđenja
Obrazovanje
 • Srednja škola
Status posla
 • Puno radno vreme
Smene
 • Turnus
Posebni zahtevi

• minimun srednja stručna spremu • izvod iz kaznene evidencije (uverenje iz MUP-a) • uverenje iz suda (da kandidat nije pod istragom)