OPIS POSLOVA

  • Vršenje predmontiranja panela, razdelnih pregrada, linica, kućica, vitala, temelja strojeva i uređaja, kolena, podveza, ukrepa i ostalih elemenata brodske strukture
  • Ugrađivanje elemenata cevne i bravarske opreme u sekciju i sklopove
  • Predmontiranje delova broda i učvrščivanje delova privaranjem
  • Na navozu montiranje sekcije i delova brodske konstrukcije


USLOVI

  • Završena srednja škola- tehnički smer
  • 1 godina iskustva na istim ili sličnim poslovima


Zainteresovani da pošalju CV, kopiju pasoša, dokaz o kvalifikacijama,preporuke sa posla na daliborka@employment-power.comGradovi
Hrvatska - Svi gradovi


Pozicije posla

Brodomonter   1

Kategorije
  • Tehničke usluge i održavanje
Obrazovanje
  • Srednja škola