Opis posla:

 • Izrada tehničko tehnološke dokumentacije za proizvode
 • Definisanje tehnološkog postupka
 • Praćenje izrade elemenata proizvoda u serijskoj proizvodnji sa predlozima za njihovo rešavanje
 • Izrada,obrada,predaja I prijem zahteva za izmenom proizvoda I dokumentacije


Uslovi :

 • Mašinske struke ili elektrotehničke struke- VI,VII stepen str.spreme:,
 • Poznavanje rada na računaru
 • Odgovornost i timski rad
 • sposobnost organizacije I realizacije posla u kratkim rokovima
 • rad u Microsoft okruženju
 • rad u programima za kompjutersko konstruisanje


Svi kandidati moraju dostaviti svoj CV– biografiju sa slikom i kopiju diplome o završenoj školi.Za sva radna mesta radni odnos se zasniva na odredjeno vreme, uz mogućnost kasnijeg zasnivanja stalnog radnog odnosa.


Prijave sa dokazima o ispunjavanju predvidjenih uslova dostaviti u roku od 15 / dana od objavljivanja oglasa na e-mail : jelena.ralic@tiki.si


ili na adresu :

„ Tiki” d.o.o

22300 Stara Pazova Ul. Golubinački put b.b.


Gradovi
Stara Pazova


Pozicije posla

Tehnolog (m/ž)   1

Kategorije
 • Tehničke usluge i održavanje
 • Mašinstvo
Obrazovanje
 • Fakultet