Mesto zaposlenja: Subotica/Palić


Uslovi/potrebne veštine:

 • Visoka stručna sprema
 • Za kandidate koji nemaju radnog iskustva na ovim radnim mestima, poželjni su fakulteti sa smerovima koji se bave kvalitetom, optimizacijom procesa: FTN; FON
 • Interni proveravač QMS po ISO 9001:2008 ili ISO 9001:2015
 • Poznavanje zahteva standarda ISO 9001:2015


Poželjna stručna znanja:

 • Eksterni proveravač (Lead auditor) QMS po ISO 9001:2008 ili ISO 9001:2015 - Poželjno ali nije neophodno
 • Poznavanje zahteva drugih standarda (ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001 itd.)
 • Posedovanje sertifikata za Lean-Six Sigma (Yellow belt i/ili Green belt)


Zadaci:

 • Odgovoran je da svi procesi u preduzeću budu izmapirani
 • Vrši mapiranje procesa zajedno sa vlasnicima procesa (Upotreba SIPOC metodologije i FLow-chart ili drugih komplementarnih metodologija)
 • Izrađuje u saradnji sa Valsnicima proces Karte procesa
 • Odgovoran je da nad svim procesima u Preduzeću budu uspostavljeni KPI
 • Uspostavlja KPI nad procesima u saradnji sa vlasnicima procesa u Kompaniji
 • Izrađuje zajedno sa vlasnicima procesa Matrice zavisnosti procesa
 • Odgovoran za primenu Lean-Six Sigma alata za merenje i poboljšavanje efektivnos ti efikasnost procesa
 • Vrši edukaciju zaposlenih do nivoa izvršilaca o upotrebi Lean-Six Sigma alata i drugih alata za unapređenje procesa
 • Odgovoran za uspostavljanje funkcionisanej Sistema stalnih poboljšanja od strane svakog zaposlenog
 • Odgovoran za funkcionisanje 5S metodologije
 • Sprovodi audite kod dobavljača pi pitanjima ISO standarda koje Joviste zahteva od njih i kvaliteta procesa kod dobavljača
 • Radi na razvoju dobavljača po pitanju kvlaiteta njihovih procesa
 • Upravlja procesom analize rizika nad procesima sa aspekta implementiranih standarda; sa aspekta kontinuiteta procesa; sa aspekta kvaliteta procesa
 • Odgovoran je da u svakom trenutku uspostavljeni IMS bude u skladu sa zahtevima ISO standarda po čijim zahtevima je implementiran (ISO 9001; ISO 14001; ISO 27001; OHSAS 18001)
 • Odgovoran je da koordinira, kontoliše i usmerava rad svih zaposlenih u preduzeću kako bi uspostavljeni Integrisani Sistem Menadžmenta (U daljem tekstu: IMS) u praksi bio implementiran kao sveobuhvatni alat menadžmenta
 • Odgovoran je da svi procesi u Preduzeću budu dokumentovani kroz IMS
 • Odgovoran je da uspostavljena dokumentacije IMS u potpunosti odgovara faktičkom stanju funkcionisanja procesa


Nudimo:

 • Rad u prijatnoj atmosferi, sa mogućnošću daljeg napredovanja i usavršavanja
 • Sigurnost unutar kompanije koja beleži stalni rast i razvoj
 • Stimulativna i redovna primanja
 • Stalni radni odnos


Rok za konkurisanje: 24.07.2019.

Gradovi
Subotica
Palić


Pozicije posla

Direktor kvaliteta   1

Kategorije
 • Ekonomija i menadžment
 • Mašinstvo
 • Elektrotehnika
Obrazovanje
 • Fakultet