Nudimo Vam:

 • Mogućnost stalnog radnog odnosa
 • Redovnu zaradu
 • Dinamičnu, kvalitetnu i kreativnu radnu atmosferu
 • Mogućnost stručnog ali i ličnog usavršavanja i napretka
 • Praćenje svetskih trendova u grafičkoj branši i u pristupu organizaciji rada


Opis posla i zahtevi radnog mesta:

 • Prati i analizira tržište u cilju pronalaženja najpovoljnijih dobavljača
 • Vrši ocenu odabranih dobavljača i ažurira bazu istih
 • Vodi pregovore o uslovima nabavke uzimajući u obzir cenu, kvalitet, rok isporuke i uslove plaćanja
 • Sagledava najpovoljnije uslove kupovine robe i/ ili usluga
 • Kreira plan nabavke (nedeljni, mesečni, kvartalni) na osnovu predviđenih i ugovorenih poslova
 • Koordinira celokupnim procesom nabavke i nabavlja robu po definisanim standardima na osnovu zahteva drugih sektora i službi u zavisnosti od planiranih i ugovorenih poslova
 • Vodi evidenciju o porudžbinama, prati rokove isporuke robe i planira smanjenje troškova
 • Vodi računa o isporučenoj robi (kvalitet, kvantitet)
 • Upućuje reklamacije i sačinjava zapisnike o nepravilnostima
 • Učestvuje u kreiranju i realizaciji ugovora i zahteva za nabavku
 • Prati stanje zaliha, planira nabavku i dopunu lagera
 • Koordinira sa službom finansija i računovdstva radi redovnog izmirenja obaveza za kupljenu robu i/ ili usluge
 • Obavlja i sve druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca


Potrebni uslovi:

 • Viša ili visoka stručna sprema ekonomskog ili grafičkog smera
 • Konverzacijski nivo engleskog jezika
 • Obavezno odlično poznavanje rada na računaru (MS Office, Windows operativni system, Internet pretraživači, Outlook)
 • Dobre organizacione sposobnosti
 • Veština dobre komunikacije
 • Razvijene pregovaračke sposobnosti
 • Spremnost na timski rad i na usavršavanje


Radno iskustvo:

 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima je poželjno.


Ostali uslovi:

 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Da niste krivično kažnjavani i da niste pod istragom


Dostaviti na konkurs:

 • Biografiju (CV)
 • Propratno pismo (po želji)


Primamo kvalitetan stručni kadar i na svim ostalim pozicijama u firmi, sa minimalnim radnim iskustvom od  dve godine u grafičkoj struci


Zainteresovani kandidati mogu poslati CV na e-mail:

prijava.stojkov@gmail.com

ili pozvati telefonom na

021/46-86-46

od 10h do 15h radnim danima.


Prijave moguće poslati do 15. 05. 2021.

Napomena: biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.


Primamo kvalitetan stručni kadar i na svim ostalim pozicijama u firmi, sa minimalnim radnim iskustvom od 2 godina u grafičkoj struci.


Gradovi
Novi Sad
Veternik


Pozicije posla

Referent nabavke   1

Kategorije
 • Ekonomija i menadžment
Obrazovanje
 • Viša škola

do isteka 38 sati