-1 izvršilaca

Mesto rada: Bor


1. Opis radnog mesta

 • Radi na poslovima organizacije i koordinacije u okviru grupe poslova iz oblasti primenjene geodezije i za rudarska merenja u podzemnoj i površinskoj eksploataciji, metalurgije, kao i na veoma složenim poslovima iz oblasti geodezije kao što su projektovanje , rekognosciranje i izravnanje geodetskih mreža.
 • Prima projekte od izvođača nadzornih organa ili tehničkih priprema upoređuje ih i usaglašava i izvlači neophodne podatke za njegovo prenošenje na teren.
 • Kod zapaženih odstupanja u projektima ili izvođenju, ima pravo da zahteva da se prekine sa radovima i o svemu obavesti rukovodioca ili nadzorni organ i učestvuje u savetima u otklanjanju istog.
 • Aktivno učestvuje u radu geodetske grupe i obilazi geodetske grupe na terenu, pomaže stručnim savetima i kontaktira sa nadzornim organima u cilju što efikasnijeg rada.
 • Učestvuje u praćenju proizvodnje na svim kopovima i radilištima, kao i pogonima gde kompanija ima interesa.
 • Stara se o obuci i osposobljavanju kadra u službi, stručnim savetima pomaže u njihovom što bržem osposobljavanju za samostalan rad na terenu.
 • Prati razvoj geodetskih metoda i instrumenata u svetu i predlaže primenu istih za rad u ovoj službi.
 • Sarađuje sa službom za katastar nepokretnosti, urbanističkim preduzećima i ostalim stručnim licima u cilju obezbeđivanja neophodnih podataka za obavljanje zadatih poslova.
 • Potrebno je poznavanje, pridržavanje i praćenje zakonskih propisa iz geodetske struke.
 • Obavezno je pridržavanje propisanih mera zaštite na radu.


2. Uslovi za prijavljivanje

 • VII stepen-VSS- diplomirani inženjer geodezije


3. Dokumenti za konkurisanje

 1. Poslovna biografija (CV – curriculum vitae) sa obaveznim kontakt detaljima (ime, prezime, godina rođenja, mesto prebivališta, kontakt mobilni telefon,nivo znanja rada na računaru i znanje stranog jezika i kontakt email),
 2.  Fotokopija eventualno završenih kurseva i edukacije.


4. Mi Vam nudimo:

 • Dinamično radno okruženje
 • Mogućnost ličnog usavršavanja i razvoja,
 • Zdravstveno i socijalno osiguranje u skladu sa zakonom.


Ukoliko ispunjavate navedene uslove i želite da se pridružite našem timu, pošaljite nam svoju biografiju sa potrebnom dokumentacijom na mejl: hr@zijinbor.rs


*Napominjemo da ćemo kontaktirati samo candidate koji uđu u uži izbor.
Gradovi
Bor


Pozicije posla

Odgovorni inženjer za geodeziju i rudarska merenja   1

Kategorije
 • Građevina i geodezija
 • Geologija i Rudarstvo
Obrazovanje
 • Fakultet