2 izvršilaca

Mesto rada: Bor


1. Opis radnog mesta

 • Radi na poslovima u okviru grupe poslova iz oblasti primenjene geodezije i za rudarska merenja u podzemnoj i površinskoj eksploataciji, metalurgije,kao i na veoma složenim poslovima iz oblasti geodezije kao što su projektovanje , rekognosciranje i izravnanje geodetskih mreža.
 • Vrši prenos nephodnih podataka projekta na teren preuzetih od svojih nadležnih organa, tehničkih priprema.
 • Radi na snimanju minskih polja, izrade skica minskih polja, snimanje stanja i napredovanje bagera, snimanje stanja planira i obradi terenskih podataka.
 • Učestvuje u radu grupe kod prikupljanja terenskih podataka za određivanje deformacija pojedinih delova terena, brana i kranskih staza.
 • Učestvuje u praćenju proizvodnje na svim kopovima i radilištima, kao i pogonima gde kompanija ima interesa.
 • Prati razvoj geodetskih metoda i instrumenata u svetu i predlaže primenu istih za rad u ovoj službi.
 • Sarađuje sa stručnim licima u cilju obezbeđivanja neophodnih podataka za obavljanje zadatih poslova.
 • Potrebno je poznavanje, pridržavanje i praćenje zakonskih propisa iz geodetske struke.
 • Obavezno je pridržavanje propisanih mera zaštite na radu.


2. Uslovi za prijavljivanje

 • VI stepen-VŠS- inženjer geodezije.


3. Dokumenti za konkurisanje

 • Poslovna biografija (CV – curriculum vitae) sa obaveznim kontakt detaljima (ime, prezime, godina rođenja, mesto prebivališta, kontakt mobilni telefon,nivo znanja rada na računaru i znanje stranog jezika i kontakt email),
 • fotokopija eventualno završenih kurseva i edukacije.


4. Mi Vam nudimo:

 1. Dinamično radno okruženje,
 2. Mogućnost ličnog usavršavanja i razvoja,
 3. Zdravstveno i socijalno osiguranje u skladu sa zakonom.


Ukoliko ispunjavate navedene uslove i želite da se pridružite našem timu, pošaljite nam svoju biografiju sa potrebnom dokumentacijom na mejl: hr@zijinbor.rs


*Napominjemo da ćemo kontaktirati samo candidate koji uđu u uži izbor.
Gradovi
Bor


Pozicije posla

Inženjer za geodeziju i rudarska merenja   1

Kategorije
 • Građevina i geodezija
 • Geologija i Rudarstvo
Obrazovanje
 • Viša škola