Mesto rada: Požarevac


Glavne odgovornosti:

 • Organizacija i koordinacija rada laboratorije u skladu sa potrebama proizvodnje;
 • Praćenje i vođenje evidencije prijema i pripreme pšenice za meljavu;
 • Praćenje analiza kvaliteta pšenice;
 • Formiranje mlevne smeše u mlinu;
 • Praćenje kvaliteta svih vrsta brašna;
 • Davanje uputstva za homogenizaciju i mešanje brašna;
 • Koordinacija sa upravnikom mlina i tehnologom - tumačenje rezultata korelacija sa procesima meljave u mlinu;
 • Određivanje klasifikacije pšenice i skladištenje u ćelije;
 • Vrši kompletnu tehnologiju i organizaciju rada na proizvodnim linijama;
 • Organizuje proizvodnju i prati tok izvršenja naloga;
 • Vrši prijemnu kontrolu sirovina;
 • Vrši utvrđivanje neusklađenosti proizvoda i sirovina;
 • Vrši izradu tehnoloških karti i vodi potrebnu tehničko-tehnološku evidenciju;
 • Organizuje pripremu i kontrolu sirovina u skladu sa normativima proizvoda;
 • Obavlja sprovođenje propisanih tehnoloških parametara;
 • Vrši kontrolu proizvedenih količina, rastura i kvaliteta proizvoda;
 • Planiranje proizvodnje po planiranim kvalitetima
 • Izrada proizvođačkih specifikacija i deklaracija za mlinske proizvode
 • Praćenje zdravstvene ispravnosti gotovih proizvoda
 • Redovno učešće u popisu sirovina i gotovih proizvoda u mlinu
 • Po potrebi priprema dodatnih različitih izveštaja i analiza u vezi mlinarstva;
 • Vrši kontrolu održavanja i higijene prostorija, opreme i pribora za rad;
 • Vrši evidenciju o proizvedenim količinama robe, tehničkim i tehnološkim zastojima, rasturima i neusaglašenim proizvodima;
 • Učestvuje u obukama i pruža stručnu pomoć izvršiocima;
 • Obezbeđuje poštovanje kompanijskih pravila i procedura, kao i zakonskih obaveza;
 • Vrši popise i kontrolu gotovih proizvoda i škarta iz proizvodnje;
 • Vrši evidenciju o proizvedenim količinama robe, tehničkim i tehnološkim zastojima, rasturima i neusaglašenim proizvodima;
 • Predlaže aktivnosti za poboljšanje kvaliteta procesa proizvodnje, uštedu materijala, vremena i radne snage;
 • Učestvuje u obukama i pruža stručnu pomoć izvršiocima;
 • Vrši arhiviranje tehničko -tehnološke dokumentacije;
 • Davanje uputstva za homogenizaciju i mešanje brašna;
 • Tumačenje rezultata korelacija sa procesima meljave u mlinu;
 • Razrada tehnologije proizvodnog procesa;
 • Planiranje proizvodnje po planiranim kvalitetima;
 • Prati radne procese i izveštava nadređene o svim nepravilnostima;
 • Obezbeđuje poštovanje kompanijskih pravila i procedura, kao i zakonskih obaveza;
 • Sprovodi standarde propisane sistemom upravljanja kvalitetom;


Kvalifikacije i zahtevi:

 • VII SSS prehrambeni tehnolog;
 • Prethodno iskustvo na istim ili sličnim poslovima min. 3 godine;
 • Razvijene komunikacione veštine;
 • Izražene analitičke sposobnosti;
 • Spremnost za rad u timu;

Gradovi
Požarevac


Pozicije posla

Tehnolog u mlinu i silosu   1

Kategorije
 • Prehrambena tehnologija
Obrazovanje
 • Fakultet

do isteka 13 dana