Novi sad, Niš, Vrnjačka banja, Požarevac, Beograd


 • Planira, organizuje, vodi i kontroliše prodajni tim, a sve u cilju realizacije zadatih parametara prodaje;
 • Prati dešavanja na tržištu, prati rad društva i konkurencije, predlaže i preduzima aktivnosti koje će omogućiti pozitivno poslovanje društva;
 • Analizira potencijal tržišta i kupaca na zadatoj teritoriji i po pojedinačnim članovima tima;
 • Planira lični ruting i obaveze, kao i ruting podređenog prodajnog tima po principu optimalnosti linija;
 • Kontroliše optimalnost i usklađenost prodajnih i transportnih ruta i odnos sa vozačima;
 • Vrši periodičnu analizu podele teritorija i rutinga članova tima na osnovu dnevnih i nedeljnih izveštaja dobijenih od kontrole prodaje;
 • Odgovoran za podelu timskih ciljeva (volumen, povrat, naplata) na pojedinačne ciljeve za sve članove podređenog tima, koordinira, prati realizaciju, analiza ostvarenja i predlaže korektivne mere;
 • Učestvuje u godišnjim pregovorima sa velikim kupcima i trgovinskim lancima na svojoj teritoriji;
 • Potpisuje ugovore sa kupcima po odobrenim ovlaćenjima;
 • Predlaže i realizuje komercijalne uslove i marketinške aktivnosti za kupce na zadatoj prodajnoj teritoriji;
 • Organizuje, implementira, odobrava i priprema izveštaje i potrebnu dokumentaciju (ugovor, revers,...) vezano za POSM, osnovna sredstva, komercijalne i tržišne aktivnosti (npr. super rabati)
 • Odgovoran je za praćenje i realizaciju naplate dugovanja, kako aktivnih tako i spornih kupaca (blokirani kupci, stara dugovanja, tuženi kupci…);
 • Redovno posećuje kupce na terenu u cilju unapređenja prodaje i održavanja dobrog poslovnog imidža;
 • Kontinuirano prati dostignuća zaposlenih u prodajnom timu, predlaže i vrši obuke, razvija prodajni tim, predlaže promocije/degradacije;
 • Obezbeđuje poštovanje kompanijskih pravila i procedura, kao i zakonskih


Kvalifikacije i zahtevi:

 • V/IV SSS, bez ograničenja na vrstu stručne spreme
 • Minimum tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Poznavanje lokalnih kupaca široke potrošnje
 • Razvijene pregovaračke veštine
 • Razvijene organizacione sposobnosti;
 • Orijentisanost ka ostvarenju ciljeva;
 • Spremnost za rad u timu;
 • Znanje rada na računaru.obaveza;
 • Obavezno posedovanje vozačke dozvole B kategorije

Gradovi
Beograd
Vrnjačka Banja
Niš
Požarevac
Novi Sad


Pozicije posla

Regionalni direktor   1

Kategorije
 • Ekonomija i menadžment
Obrazovanje
 • Fakultet

do isteka 11 dana