Lokacija rada: Grocka


Glavne odgovornosti:

 • Odgovoran za sprovodjenje i inovaciju svih tehnoloških parametara propisanih za tehnološki proces;
 • Učestvuje u procesima unapredjenja sistema/tehnoloških procesa;
 • Aktivno učestvuje u razvoju novih proizvoda/tehnologija;
 • Odgovoran za sprovodjenje propisanih korektivnih i preventivnih mera;
 • Kontroliše ispunjenje kvalitativno/kvantitativno radnih naloga;
 • Kontroliše i sprovodi predloge vezane za unapredjenje ambalaže, gotovog proizvoda i procesa;
 • Vrši kompletnu tehnologiju i organizaciju rada na proizvodnim linijama i u pogonima ručne izrade;
 • Prati tok izvršenja proizvodnih naloga;
 • Vrši prijemnu kontrolu sirovina;
 • Vrši utvrđivanje neusklađenosti proizvoda i sirovina;
 • Vrši izradu tehnoloških karti i vodi potrebnu tehničko-tehnološku evidenciju;
 • Organizuje pripremu i kontrolu sirovina u skladu sa normativima proizvoda;
 • Obavlja kontrolu sprovodjenja propisanih tehnološkigh parametera;
 • Aktivno učestvuje u razvoju proizvoda;
 • Vrši kontrolu proizvedenih količina, rastura i kvaliteta proizvoda;
 • Vrši kontrolu održavanja i higijene prostorija, opreme, pribora za rad i zaposlenih;
 • Vrši popise i kontrolu gotovih proizvoda i škarta iz proizvodnje;
 • Vrši evidenciju o proizvedenim količinama robe, tehničkim i tehnološkim zastojima, rasturima i neusaglašenim proizvodima;
 • Predlaže aktivnosti za poboljšanje kvaliteta procesa proizvodnje, uštedu materijala, vremena i radne snage;
 • Učestvuje u obukama novih zaposlenih u pripadajućem odeljenju, kao i zaposlenih u odeljenju proizvodnje i pruža stručnu pomoć svim učesnicima u proizvodnom procesu;


Kvalifikacije i zahtevi:

 • VII stepen, prehrambeni tehnolog;
 • Relevantno radno iskustvo, minimum 3 godine;
 • Iskustvo u vođenju tima;
 • Izražene komunikacione veštine;
 • Izražene organizacione sposobnosti;
 • Izražene analitičke sposobnosti;
 • Spremnost za rad u timu;
 • Znanje rada na računaru.

Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Direktor razvoja - razvojni prehrambeni tehnolog   1

Kategorije
 • Prehrambena tehnologija
Obrazovanje
 • Fakultet

do isteka 13 dana