Mesto rada: Grocka/Begaljica


Glavne odgovornosti:

 • Formira radne naloge za proizvodnju za sve pogone.
 • Vrši analizu radnih naloga I korekcije na osnovu zaliha, viška robe nakon raspodele, planiranih akcija isl.
 • Vrši strateško planiranje proizvodnje- u odnosu na plan prodaje i kapacitete proizvodnje.
 • Planira zalihe gotovih proizvoda u odnosu na plan prodaje.
 • Signalizira direktoru operacija o svim izmenama u količinama za proizvodnju i uskladjuje planove proizvodnje radi optimalnih iskorišćenja resursa.
 • Vrši nabavku sirovina i ambalaže u skladu sa planiranom proizvodnjom i optimalnim zalihama.
 • Kordinira sa drugim službama kako bi roba bila isporučena u potpunosti I na vreme.
 • Vrši analizu naloga za proizvodnju, uočava neusaglašenosti i predlaže rešenja.
 • Vrši analizu tokova roba, uočava neusaglašenosti i predlaže rešenja.
 • Vrši analizu rada zaposlenih u proizvodnji u odnosu na norma sat I planirane količine, uočava neusaglašenosti I predlaže rešenja.
 • Kontroliše knjiženja u sektoru operacija na nivou cele grupe, uočava neusaglašenosti i zahteva korekcije od strane odgovornih lica.
 • Kontroliše stanje robe u magacinima proizvodnje, pronalazi greške i zahteva ispravke od vlasnika procesa.
 • Vrši analizu i izveštava o potrebnom broju korpi za otpremu iz Begaljice, za rad pakeraja i za medjupogone.
 • Izradjuje izveštaje o ostvarenju zadatih norma sati za sve pogone I RJ.
 • Prati rad službe održavanja- realizaciju prijavljenih kvarova i rad preventivnog održavanja.
 • Formira i analizira dnevne, nedeljne i mesečne izveštaje o radu sektora Operacija po nalogu direktora operacija I direktora društva.
 • Otvara šifre u sistemu MIS za nove proizvode, gasi neaktivne šifre I odgovara za ispravnost unetih podataka u šifrarniku.
 • Vrši unos I korekciju sastavnica za proizvodnju.
 • Izradjuje I analizira kalkulacije za nove proizvode.
 • Obrada tenderskih zahteva – mogućnosti proizvodnje i isplativost.
 • Rešava zahteve korisnika (izvršilaca u proizvodnji) u radu u sistemu MIS.
 • Vrši obuke zaposlenih za rad u sistemu MIS.
 • Rešava zahteve zaposlenih Klas Retail-a u radu u sistemu MIS.
 • Odgovoran je za nesmetan rad zaposlenih u sistemu MIS.
 • Odgovoran je za tačnost dostavljenih i obradjenih podataka.
 • Odgovoran je za tačnost plana proizvodnja.


Kvalifikacije i zahtevi:

 • IV, SSS ekonomskog usmerenja;
 • Prethodno iskustvo na istim ili sličnim poslovima min. 3 godine;
 • Razvijene komunikacione I organizacione veštine;
 • Izražene analitičke sposobnosti;
 • Spremnost za rad u timu;

Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Centralni planer   1

Kategorije
 • Ekonomija i menadžment
Obrazovanje
 • Srednja škola

do isteka 19 dana