OPIS POSLA:

potrebne kvalifikacije:

 • Viša ili visoka škola (VI ili VII stepen stručne spreme)
 • Obavezno predhodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Napredno poznavanje rada na računaru
 • Razvijene organizacione sposobnosti


Odgovornosti:

 • zadužen je i stara se za sektor transporta, sektor skladištenja, magacin sirovina i tehnički sektor;
 • odgovoran je za organizaciju rada navedenih sektora i kontrolu rada zaposlenih unutar sektora;
 • odgovoran je za proces i kvalitet prijema, skladištenje sirovina i gotovih proizvoda i robe;
 • odgovoran je za ispravnost dokumentacije koja prati procese;
 • analizira i predlaže mere za kontinualno poboljšanje i optimalizaciju logističkih procesa u domenu delokruga rada;
 • radi na izradi budžeta svih sektora logistike na godišnjem nivou i odgovoran je za realizaciju usvojenog budžeta;
 • vrši redovne kontakte sa postojećim i pregovara sa potencijalnim klijentima i odgovoran je za održavanje partnerskih odnosa sa klijentima;
 • organizuje i odgovoran je za rad sektora logistike kompanije;


Prijave slati na e-mail: office@pekara-brankovic.com, tel. 018/526-188
Gradovi
Niš


Pozicije posla

Šef logistike   1

Kategorije
 • Transport i logistika
Obrazovanje
 • Srednja škola

do isteka 21 dana