Ukoliko želiš da:

 • Vršiš servisiranje tehničke opreme
 • Proveraš ispravnosti opreme koja se vraća sa uplatnih mesta/centrale
 • Proveraš ispravnosti opreme koja se vraća sa servisa (provera da li je popravljeno ono što je trebalo)
 • Pripremaš opremu za slanje na servis
 • Vodiš računa o rokovima i isplativosti servisiranja
 • Komuniciraš sa serviserima za opreme u garanciji i van nje (slanje na servis)
 • Vodiš računa o garantnim listovima tehničke opreme na uplatnom mestu/centrali


Pritom si:

 • Vešt/a u rešavanju problema
 • Spreman/na da učiš i stičeš nova znanja i veštine
 • Lojalan/na, odgovoran/na i pouzdan/ana
 • Timski igrač
 • Aktivni vozač B kategorije


Kontaktiraćemo samo sa kandidatima koji koji ispunjavaju uslove konkursa.


Prijavljivanjem na konkurs dajete pristanak da se Vaši podaci o ličnosti obrađuju u skladu sa Politikom privatnosti (http://mozzartbet.biz/wp-content/uploads/2020/01/Mozzart-PP-konkurs.pdf) i koriste u cilju regrutacije i selekcije za otvorena radna mesta u Mozzart d.o.o. Beograd.


Gradovi
Beograd


Pozicije posla

IT serviser   1

Kategorije
 • Tehničke usluge i održavanje
 • IT
Obrazovanje
 • Fakultet