Uslovi:

 • Visoka stručna sprema ekonomskog ili matematičkog usmerenja
 • Najmanje 1,5 godine iskustva na aktuarskim poslovima neživotnog osiguranja u društvu za osiguranje (poželjno i više)
 • Najmanje 6 položenih ispita za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara
 • Znanje engleskog jezika i rad na računaru


Opis poslova bi bio sledeći (prema prilogu pravilnika o sistematizaciji):

 • Učešće u proceni tehničkih rezervi;
 • Učešće u izradi aktuarskih obračuna i projekcija za uvođenje novih proizvoda osiguranja;
 • Učešće u izradi aktuarskih obračuna u vezi sa ocenom dovoljnosti premije i tehničkih rezervi;
 • Učešće u izradi kvantitativnih studija solventnosti i drugih kvantitativnih procena iz delokruga aktuarskih poslova;
 • Učešće u izradi informacija o rizicima osiguranja i doprinos efikasnom upravljanja rizicima osiguranja;
 • Učešće u obračunu adekvatnosti kapitala;
 • Učešće u izradi drugih aktuarskih procena;
 • Učešće u izradi propisanih izveštaja;
 • Učešće u izradi detaljnih izveštaja o obavljenim aktuarskim obračunima, odnosno procenama;
 • Prikuplja i obrađuje podatke za izradu mišljenja ovlašćenog aktuara;
 • Doprinosi efikasnom sprovođenju upravljanja rizicima naročito kad su u pitanju obračun zahtevane margine solventnosti i sopstvena procena rizika i solventnosti ;
 • Praćenje zakona i drugih propisa iz oblasti aktuarstva;
 • Ostali poslovi iz područja aktuarstva I upravljanja rizicima, utvrđeni zakonom i aktima Društva kojima je regulisano to područje
 • Ostali poslovi određeni od strane neposrednog rukovodioca.


Navedeni posao pruža priliku za rad u dobrom timskom okruženju, uz podršku eminentnih eksperata iz oblasti aktusratva, upravljanja rizikom i aktuarstva i pruža veliku šansu za dalje karijerno i profesionalno napredovanje.


Pošaljite Vaš CV i motivaciono pismo na imejl adresu:

karijera@milenijum-osiguranje.rs


sa naznakom “Za konkurs - Aktuar”.

Kontaktiraćemo samo kandidate koji ispunjavaju uslove i uđu u uži izbor.


Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Aktuar (m/ž)   1

Kategorije
 • Ekonomija i menadžment
Obrazovanje
 • Fakultet