Opis poslova:

 • Kontrola i obrada računovodstvenih dokumenata
 • Unos i knjiženje podataka u poslovni informacioni sistem na dnevnom nivou
 • Kontrola i verifikacija svih analitičkih evidencija i usaglašavanje sa glavnom knjigom
 • Usaglašavanje analitičkih evidencija sa stanjem zaliha, potraživanja sa dužnicima i obaveza sa poveriocima
 • Obračun amortizacije
 • Obračun mesečnih zarada zaposlenih, ostalih ličnih primanja zaposlenih i drugih ličnih primanja uz podnošenje poreskih prijava i praćenje plaćanja poreza
 • Podnošenje poreskih prijava PDV, poreza na imovinu, poreza na dobit i dr. sa praćenjem urednog izmirenja poreskih obaveza
 • Praćenje analitike kreditnih obaveza u dinarima i devizama po bankama, vrstama i partijama sa usaglašavanjem sa bankarskim evidencijama
 • Priprema mesečnih, kvartalnih i godišnjih finansijskih izveštaja
 • Saradnja sa bankama, eksternim revizorima i poreskim organima
 • Obračun poreza i izrada poreskih prijava, kao i podnošenje poreskih prijava nadležnoj poreskoj administraciji sa usklađivanje poreskih evidencija sa Poreskom upravom
 • Priprema napomena uz finansijske izveštaje
 • Saradnja sa revizorom u pripremi i izradi revizorskih izveštaja
 • Izrada dnevnih, periodičnih i drugih izveštaja u formatu zahtevanom od strane rukovodstva privrednog društva


Uslovi za kandidate:

 • Poželjno posedovanje fakultetske diplome ekonomskog usmerenja
 • Poželjno posedovanje Sertifikata za računovođu, samostalnog ili ovlašćenog računovođu
 • Dobro poznavanje poreskih, računovodstvenih i drugih relevantnih zakonskih propisa
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva na računovodstvenim poslovima
 • Iskustvo na poslovima računovođe spoljnotrgovinskih, deviznih i bankarskih transakcija će se smatrati prednošću
 • Rad na računaru, MS Windows, MS Office, internet
 • Poželjno poznavanje rada u knjigovodstvenom programu Panteon
 • Samostalnost u radu i sposobnost prilagođavanja timskom radu


Uslovi koje nudimo:

 • Rad u profesionalnom kolektivu
 • Dinamično radno okruženje
 • Mogućnost ličnog usavršavanja i razvoja
 • Sigurnu i redovnu zaradu


Ukoliko smatrate da ste prava osoba za traženo radno mesto, molim Vas da dostavite svoju prijavu i CV (poželjno sa fotografijom) elektronskim putem.


Gradovi
Novi Sad
Kać


Pozicije posla

Knjigovođa bilansista   1

Kategorije
 • Računovodstvo i revizija
 • Ekonomija i menadžment
Obrazovanje
 • Fakultet