Beograd


Odgovornosti i zaduženja:

 • Izvođenje nastave prema ugovorenom fondu i usvojenom rasporedu časova
 • Neposredan rad sa učenicima u redovnoj nastavi i drugim oblicima obrazovno-vaspitnog rada
 • Pripremanje i planiranje nastave prema planu i programu
 • Razvijanje etosa škole kroz projektne i druge nastavne i vannastavne aktivnosti
 • Ostali poslovi u skladu sa odlukom direktora


Kvalifikacije i veštine:

 • Najmanje VII-1 stepen stručne spreme (master ili ekvivalent) odgovarajućeg smera
 • Napredna znanja o upotrebi informacionih tehnologija u učionici
 • Strpljivost, energičnost, komunikativnost, proaktivnost i posvećenost poslu
 • Otvorenost ka usvajanju savremenog pristupa nastavi i inovativnih metoda učenja i rada sa decom
 • Ispunjenost uslova propisanih članovima 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Poželjno je dobro poznavanje engleskog jezika
 • Radno iskustvo od najmanje 3 godine
 • Poželjno je imati položen ispit za licencu


Potrebni dokumenti:

 • CV
 • Motivaciono pismo
 • Skenirana diploma o stečenoj stručnoj spremi
 • Pismo preporuke, nagrade, pohvale i slični dokumenti (ukoliko su dostupni)


Benefiti:

 • Rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju, koje se konstantno razvija
 • Puno radno vreme
 • Nagrađivanje u skladu sa postignutim rezultatima
 • Mogućnost daljeg profesionalnog usavršavanja


Mi se bavimo jednom od najlepših delatnosti na svetu: radimo sa decom, budućim liderima ovog sveta, i pomažemo im da ostvare uspeh u životu. Zato tražimo ljude koji su prirodno gostoljubivi, koji su pozitivni, energični i ljubazni. Ako ste takvi, mi možemo raditi zajedno. Ako nemate duh da služite naše klijente, nećete se radovati radu sa nama.


Sve dodatne informacije o školi možete naći na adresi:

www.savremena-osnovna.edu.rs


Ukoliko smatrate da ispunjavate sve navedene uslove, prijavite se do 6.7.2019.

Molimo vas da dostavite sve potrebne dokumente elektronski.

Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.


Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Profesor razredne nastave (m/ž)   1

Kategorije
 • Obrazovanje
Obrazovanje
 • Fakultet