(Beograd)


Kao organizator nastave, postaćete deo tima koji vodi brigu o ostvarivanju nastavnog procesa za vreme celog školovanja naših studenata i učenika. Na ovoj poziciji organizovaćete nastavu i polaganje međunarodnih ispita, pratićete distribuciju materijala za učenje i realizaciju nastavnog plana i programa. Vaša uloga biće da rad u obrazovnom okruženju organizujete tako da studentima i učenicima budu neprekidno dostupni svi resursi neophodni za kvalitetno učenje.


Odgovornosti:

 • Priprema rasporeda nastave
 • Objava rasporeda i ažuriranje rasporeda časova na oglasnim tablama i portalima
 • Pružanje informacija u vezi sa korišćenjem prostora i prostornih kapaciteta
 • Stvaranje uslova za kvalitetan rad i izvođenje nastave u svim prostorima
 • Kontrola raspoloživosti i ispravnosti opreme i softvera za izvođenje nastave
 • Organizovanje konsultacija i prostorija za dodatni rad sa studentima i učenicima
 • Organizovanje odbrane završnih radova, kao i priprema rasporeda polaganja kolokvijuma
 • Saradnja sa predavačima, menadžerima programa, koordinatorima nastave i ostalim saradnicima
 • Učešće u organizaciji različitih obrazovnih događaja
 • Obaveštavanje studenata i učenika o nastavi i rasporedima ispita


Kvalifikacije i veštine:

 • Visoka stručna sprema
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Znanje rada na računaru
 • Sposobnost koordinacije različitih radnih zadataka


Potrebna dokumenta:

 • CV
 • Motivaciono pismo


Benefiti:

 • Rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju, koje se neprekidno razvija
 • Nagrađivanje u skladu sa postignutim rezultatima
 • Mogućnost daljeg profesionalnog usavršavanja


Mi se bavimo jednom od najlepših delatnosti na svetu: radimo sa mladim ljudima, budućim liderima ovog sveta, i pomažemo im da ostvare uspeh u životu. Zato tražimo ljude koji su prirodno gostoljubivi, koji su pozitivni, energični i ljubazni. Ako ste takvi, mi možemo raditi zajedno.


Sve dodatne informacije o školi možete naći na adresi:

www.savremena-gimnazija.edu.rs


Ukoliko smatrate da ispunjavate sve navedene uslove, prijavite se do 3. 7. 2019.

Molimo vas da dostavite sve potrebne dokumente elektronski.

Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.


Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Organizator nastave   1

Kategorije
 • Obrazovanje
Obrazovanje
 • Fakultet