Uslovi:

  • Stečeno visoko obrazovanje obima od najmanje 240 ESPB bodova u okviru obrazovno – naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka
  • Obavezno posedovanje Uverenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
  • Sa ili bez radnog iskustva
  • Komunikativnost, organizovanost, analitičke sposobnosti, prezentacione veštine
  • Spremnost na intenzivan rad i stalno usavršavanje
  • Odlično znanje rada na računaru (MS office, Internet)
  • Obavezna vozačka dozvola B kategorije


Prijave slati na e-mail adresu: office@jobbgd.com


Sve nepotpune i nerazumljive biografije, kao i one koje ne zadovoljavaju uslove konukursa, neće biti razmatrane.Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Menadžer za bezbednost i zdravlje na radu   1

Kategorije
  • Poslovi zaštite na radu
Obrazovanje
  • Fakultet