Sa iskustvom ili bez njega


Opis posla:

 • Prati portal za javne nabavke i druge portale na dnevnom nivou u Srbiji i regionu;
 • Šalje predloge za preuzimanje nabavki i obrađuje tendersku dokumentaciju od početka do predaje;
 • Prikuplja opštu dokumentaciju, garancije i polise osiguranja;
 • Pregovara sa kompanijama oko zajedničkog učestvovanja na tenderima radi ispunjenja tenderskih uslova;
 • Potpisuje ugovore o zakupu opreme radi ispunjenja tenderskih uslova;
 • Predlaže izbor kooperanata i firme za konzorcijum na tenderima;
 • Pregovara sa ponuđačima i dobavljačima oko cene i uslova ponude;
 • Obilazi lokacije pre davanja ponude i vrši pregled tenderske dokumentacije;
 • Osigurava da su ponuđeni materijali u skladu sa zahtevima iz tendera;
 • Obezbeđuje atesnu dokumentaciju za potrebe tendera;
 • Potpisuje tendersku dokumentaciju i učestvuje na otvaranju ponuda;
 • Vodi evidenciju o završenim tenderima i projektima;
 • Pregleda prispelu pogodbenu i tehničku dokumentaciju, i daje predloge i primedbe u pismenoj formi;
 • Izrađuje planove radova, radne snage, materijala i sl.;
 • Pruža pomoć pri izradi kalkulacija cena;
 • Vrši analizu sopstvenih troškova preduzeća, uzimajući u obzir NLD, materijalne, transportne usluge i faktor preduzeća i sračunava dobit – pre početka građenja sa kalkulacijom rizika, inflacije, kredita, nepredviđenih troškova i dr.;
 • Vodi kartoteku (bazu podataka) za materijale i tekuće cene preduzeća za jednične cene po pozicijama za sve vrste radova.


Prednosti našeg preduzeća su :

 • Rad je baziran na području grada Beograda.
 • Redovna isplata zarada
 • Rad u zdravoj atmosferi


Oglas ostaje otvoren do popune konačnog broja traženih izvršilaca!


Prijave sa biografijom slati elektronskim putem na email: office@igcoop.com 


Kandidati koji budu ispunjavali gore navedene uslove biće pozvani na razgovor.


Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.


Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Inženjer u službi za tehničku pripremu   1

Kategorije
 • Transport i logistika
 • Građevina i geodezija
Obrazovanje
 • Fakultet

do isteka 22 dana