Uslovi za kandidata:

 • VII stepen stručne spreme- elektrotehnički fakultet (smer energetika)
 • 3 i više, godina radnog iskustva u izvođenju elektro instalacija jake struje
 • Posedovanje licence Inženjerske komore Srbije (450/350) ili bez licence
 • Dobro poznavanje opšteg rada na računaru (AutoCAD, Ms Office),
 • Razvijen osećaj za odgovornost, orijentisanost na rezultate i samostalnost u radu
 • Znanje engleskog jezika (govorno i pisano)


Zadaci/odgovornosti:

 • Izrada i obrada kompletnog tehničkog dela ponude / predmera i predračuna u skladu sa zahtevima tendreske dokumentacije i zahtevima i specifikacijom naručilaca / investitora
 • Organizovanje i praćenje realizacije projekata, saradnja sa investitorom i kooperantima
 • Konstantno nadgledanje projekata i procene rezultata i prezentovanje izveštaja nadređenom ( direktoru), o progresu projekta
 • Organizuje celokupan rad gradilišta (raspoređuje radnike prema definisanoj dinamici radova,
 • Kombinovani rad u kancelariji i na terenu – gradilištu
 • Saradnja, magacinom i sektorom nabavke, opštih i pravnih poslova i sa ostalim inženjerima


Ponuđene pogodnosti:

 • Rad u uspešnom radnom okruženju,
 • Mogućnost edukacija i konstantno usavršavanje u skladu sa ambicijama i postignutim rezultatima


Kontakt telefon:

011 362 70 34Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Vođa projekta jake struje   1

Kategorije
 • Tehničke usluge i održavanje
 • Elektrotehnika
Obrazovanje
 • Fakultet
Status posla
 • Puno radno vreme
Smene
 • I smena
Vrline
 • Vredan