1 izvršilac

Mesto rada: Beograd


Uslovi:

 • Stepen i vrsta stručne spreme: VSS / VŠS / bez obzira na smer;
 • Radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva na istim poslovima;
 • Ostali uslovi: vozačka dozvola "B" kategorije;
 • Prednost će imati kandidati koji poseduju jednu od navedenih licenci
  • Licencu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;
  • Licencu za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja – sa oružjem;


Profil kandidata:

 • Samostalnost u radu;
 • Izražene sposobnosti komunikacije;
 • Efikasno planiranje i organizacija rada;
 • Dobre pregovaračke sposobnosti;
 • Motivisanost, predanost i lojanost;
 • Savesnost u obvljanju poslova i usmerenost na rezultate;
 • Posvećenost i sklonost ka timskom radu;
 • Sposobnost za rad u stresnim situacijama
 • Prodajna orijentisanost


Opis poslova Rukovodioca službe za monitoring i mobilno obezbeđenje:

 • Organizuje, rukovodi i kontroliše rad službe za monitoring (operativni centar) i mobilno obezbeđenje (interventno-patrolni tim);
 • Učestvuje u selekciji i prijemu radnika službe;
 • Vrši proveru obučenosti i osposobljenosti radnika službe;
 • Predlaže odgovarajuće disciplinske i stimulativne mere za zaposlene u svojoj službi;
 • Vrši uvid i daje predloge za nabavku materijalnih sredstava za potrebe službe;
 • Stara se, da se materijalna sredstva pravilno koriste, čuvaju i održavaju;
 • Informiše neposrednog rukovodioca službe bezbednosnih usluga o radu službe i traži saglasnost za preuzimanje mera i postupaka u cilju povećanja efikasnosti rada;
 • Aktivno učestvuje u prodaji usluga monitoringa i mobilnog obezbeđenja u cilju unapređenja službe i ostvarenja razvojnih ciljeva;
 • Vrši obuku namenjenu klijentima, uz davanje instrukcija o upotrebi;
 • Prati realizaciju zaključenih ugovora i aktivno učestuje u širenju mreže postojećih korisnika usluga;
 • Kompletira bazu podataka o zaključenim ugovorima iz oblasti alarm monitoringa, patrola i intervencija uz kontinuiorano Praćenje realizacije ugovorenih obaveza;
 • Prati zakonsku regulativu i primenjuje sva ovlašćenja propisana Zakonom o Privatnom Obezbeđenju
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca


Ukoliko smatrate da ispunjavate navedene zahteve, pošaljite svoj CV elektronskim putem na adresu:

 hr@inexsg.rs


Kandidati koji prijave prosleđuju putem elektronske pošte saglasni su da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.


Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Rukovodilac službe za monitoring i mobilno obezbeđenje   1

Kategorije
 • Poslovi obezbeđenja
Obrazovanje
 • Viša škola

do isteka 5 dana