(Beograd, 1 izvršilac)


Opis posla:

 • Organizacija rada službe ljudskih resursa
 • Praćenje zakona i promena zakonskih propisa iz domena radnih odnosa i pravovremeno informisanje menadžmenta u cilju implementacije u procesu rada
 • Sprovođenje procedure u službi ljudskih resursa
 • Planiranje potrebne radne snage i organizovanje procesa regrutacije
 • Vođenje baze potencijalnih kandidata u cilju planiranog ili interventnog angažovanja radne snage
 • Komunikacija sa službom za zapošljavanje i ostalim izvorima kadrova
 • Učestvovanje u procesu selekcije kandidata
 • Organizacija i kontrola procesa zapošljavanja
 • Organizacija efikasne i ažurne baze podataka zaposlenih
 • Stvaranje radnog profila i procena kvaliteta rada i ponašanja zaposlenih u saradnji sa neposrednim rukovodiocima službi
 • Definisanje i implementacija promotivne politike kao metode regrutovanja kadrova, motivacionog faktora i dela sistema razvoja karijere zaposlenih u kompaniji
 • Organizacija i praćenje procedure planiranja godišnjih odmora zaposlenih
 • Delegiranje dužnosti, kontrola i unapređenje rada službe ljudskih resursa
 • Sprovođenje procedura praćenja radnog odnosa zaposlenih
 • Izdavanje potvrda vezanih za radni odnos zaposlenima
 • Evidencija odsustva zaposlenih sa posla
 • Izdavanje rešenja i evidencija godišnjih odmora zaposlenih
 • Izdavanje rešenja o nagradi – kazni
 • Administrativna procedura prijema i prekida radnog odnosa radnika
 • Predlaganje i neposredna izrada programa redovne, dopunske i specijalističke obuke
 • Izrada planova izvođenja obuke i neposredno učestvovanje u njihovoj realizaciji
 • Izrada testova za proveru znanja službenika zaposlenih i učestvovanje u radu komisije za polaganje internih stručnih ispita
 • Organizacija obučavanja zaposlenih u rukovanju vatrenim oružjem
 • Komunikacija sa nadležnim organima u cilju pravovremene provere podobnosti kandidata, neposredno ili preko drugog lica
 • Organizacija pravovremene dostave dokumenata zaposlenih neophodnih za rad službe ljudskih resursa
 • Planiranje, učestvovanje u pripremi i predlaganje sistematizacije i organizacije radnih mesta privrednog društva u saradnji sa drugim službama
 • Pripremanje odluka na potpis gen. direktoru za pojedinačna rešenja predviđena ovim Pravilnikom
 • Izrada izveštaja o radu službe po svim pitanjima iz delokruga rada
 • Priprema pojedinačnih akta kojima se bliže regulišu pojedine funkcionalne dužnosti i kadrovska rešenja u privrednom društvu
 • Obavljanje i drugih poslova na zahtev direktora


Uslovi:

 • Viša stručna sprema (VŠS)
 • Minimum 5 godina radnog iskustva na poslovima
 • Izražene organizacione sposobnosti
 • Izgrađene komunikacione veštine i ljubaznost
 • Savesnost, pedantnost, upornost i strpljivost
 • Preduzimljivost, organizovanost
 • Emocionalna stabilnost i staloženost
 • Promišljenost, poverljivost, odmerenost i diskretnost
 • Odlično poznavanje rada na računaru, faksu, skeneru, fotokopir mašini i ostaloj biro opremi
 • Poznavanje poslovne korespondencije
 • Odlično znanje engleskog jezikA
Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Rukovodilac službe za ljudske resurse (m/ž)   1

Kategorije
 • HR – Ljudski resursi
Obrazovanje
 • Viša škola