Zadaci i uslovi koje bi kandidat za mesto ŠEFA GRADILIŠTA trebao da ispunjava su sledeći:


Zadaci:

 • Rukovođenje gradnjom i praćenje kompletnih procesa na projektima
 • Organizacija gradilišta
 • Komunikacija sa investitorima i nadzornim organima
 • Kontrola i organizacija rada podizvođača
 • Izveštavanje nadređenih o svim aktivnostima i rezultatima
 • Uredno vođenje građevinske dokumentacije
 • Definisanje tehnologije građenja i rešavanja problema u izvođenju radova
 • Izrada planova angažovanja potrebnih resursa na projektu (plan angažovanja radne snage, opreme i potrebnih podizvođača)
 • Blagovremena izrada privremenih, mesečnih, predkonačnih i konačnih situacija za izvedene radove na objektu
 • Kontrola kvaliteta izvršenih radova


Uslovi:

 • Završen građevinski ili arhitektonski fakultet
 • Radno iskustvo
 • Aktivan vozač - vozačka dozvola B kategorije
 • Korporativno razmišljanje i delovanje, samostalno izvršavanje obaveza i usmerenost ka ostvarenju cilja

Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Šef gradilišta (m/ž)   1

Kategorije
 • Građevina i geodezija
 • Arhitektura
Obrazovanje
 • Fakultet