Zadaci i uslovi koje bi kandidat za mesto ODGOVORNOG IZVOĐAČA RADOVA trebao da ispunjava su sledeći:

Zadaci:

 • Praćenje kompletnih procesa i aktivnosti na projektima
 • Organizacija gradilišta
 • Komunikacija sa investitorima i nadzornim organima
 • Kontrola i organizacija podizvođača
 • Kontrola i koordinacija radnika na gradilištu
 • Izveštavanje nadređenih o svim aktivnostima i rezultatima
 • Uredno vođenje gradilišne dokumentacije
 • Sprovođenje mera za BZNR prema svim učesnicima u projektu


USLOVI:

 • Radno iskustvo u struci
 • Posedovanje licence odgovornog izvođača radova 400 i 410
 • Poznavanje rada na računaru – OFFICE paket, AutoCad, MS-Project
 • Aktivan vozač - B kategorije
 • Rad na terenu
 • Samostalnost i inicijativnost u izvršavanju zadataka
 • Timski rad, saradnja sa izvršiocima i nadređenima
Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Odgovorni izvođač radova sa licencom 400 ili 410 (m/ž)   1

Kategorije
 • Građevina i geodezija
Obrazovanje
 • Fakultet