Potrebne kvalifikacije:

 • Viša ili visoka škola (VI ili VII stepen stručne spreme)
 • Obavezno prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Napredno poznavanje rada na računaru (MS Office)
 • Razvijene organizacione sposobnosti


Odgovornosti:

 • Odgovoran je za planiranje, analizu i kontrolu troškova logistike, produktivnost magacina i transporta u skladu sa postavljenim ciljevima
 • Odgovoran je za proces i kvalitet prijema, skladištenje i komisioniranje otpreme sirovina i gotovih proizvoda i robe
 • Odgovoran je za ispravnost dokumentacije koja prati procese
 • Odgovoran je za kreiranje optimalnog plana razvoza i sprovođenje istog
 • Analizira i predlaže mere za kontinualno poboljšanje i optimalizaciju logističkih procesa u domenu delokruga rada
 • Odgovoran je za organizaciju rada i rezultate ljudi u svom timu
 • Odgovoran je za kreiranje godišnjih poslovnih planova i sprovođenje istih
 • Vrši redovne kontakte sa postojećim i pregovore sa potencijalnim klijentima i odgovoran je za održavanje partnerskih odnosa sa klijentima
 • Odgovoran je za sprovođenje i stalno poboljšanje sistema kvaliteta u skladu sa definisanim ciljevima sektora
 • Organizuje i odgovoran je za rad sektora logistike kompanije


Pristigle radne biografije na mail:

jabuka@fsh-jabuka.rs


Gradovi
Pančevo


Pozicije posla

Menadžer logistike (m/ž)   1

Kategorije
 • Transport i logistika
 • Ekonomija i menadžment
Obrazovanje
 • Viša škola