Beograd


Opis posla:

 • rukuje viljuškarom za potrebe prevoza proizvoda unutar odeljenja za distribuciju i montažu i pri utovaru i istovaru proizvoda i maerijala iz transportnog sredstva
 • odgovara za svako nastalo oštećenje kako na viljuškari, objektu, osnovnim sredstvima tako i na robi koje je nastalo nepravilnom upotrebom viljuškara
 • vrši komisioniranje robe u skladištu, kao i lokaciju/relokaciju robe na tačno određene lokacije, a kao deo radnog zadatka koji dobija od rukovodioca službe distribucije i montaže
 • vrši obeležavanje i izdvajanje oštećenih paketa i artikala prema važećem uputstvu ili proceduri
 • stara se i odgovoran je za urednost i ispravnost viljuškara
 • pomaže pri utovaru/istovaru robe i vrši sve poslove vezane za koletiranje i obeležavanje koleta u saradnji sa skladištarom
 • dužan je da prilikom utovara/istovara/komisioniranja robe, konstatuje i prijavi rukovodiocu službe distribucije i montaže uočene nepravilnosti na robi/paketima kao i druga eventualna oštećenja kako na robi tako i na sredstvima za rad, objektu, instalacijama
 • dužan je da robu koju prevozi/skladišti ne ostavlja na transportnim putevima i obeleženim površinama za utovar robe


Uslovi za prijavu:

 • SSS
 • obavezno iskustvo u upravljanju viljuškarom


Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Viljuškarista   1

Kategorije
 • Transport i logistika
Obrazovanje
 • Srednja škola