Opis posla

 • Knjiženje izvoda, ulaznih i izlaznih računa, izrada IOS-a i usaglašavanje istih sa kupcima i dobavljačima
 • Izrada i knjiženje Ugovora o kompenzacijama, cesijama, asignacijama
 • Izrada i knjženje KUF i KIF, obračun i kontrola PDV-a,
 • Kontrola ispravnosti kompletne finansijske dokumentacije sa svih aspekata
 • Obračun svih vrsta poreza i izrada poreskih prijava (PPDV, PPP PD, PPI, IOSI.......), i saradnja sa poreskim organima
 • Kadrovska evidencija, obračun i knjiženja zarada
 • Knjigovodstveno evidentiranje uvoza i izvoza, izrada i knjiženje uvoznih i izvoznih kalkulacija
 • Vršenje i knjigovodstveno evidentiranje popisa materijala, robe i osnovnih sredstava
 • Vodjenje evidencije osnovnih sredstava i obracun amortizacije OS u skladu sa zakonskim propisima
 • Knjigovodstvena i finansijska evidencija dugoročnih i kratkoročnih kredita i saradnja sa bankama i drugim finansijskim institucijama
 • Sastavljanje poreskog bilansa
 • Zatvaranje poslovnih knjiga i izrada godišnjih FI
 • Arhiviranje dokumentacije
 • Stalno usavršavanje i praćenje zakonske regulative


Znanje i veštine

 • VSS/VS (VII/VI stepen) ekonomski fakultet/viša ekonomska škola, smer računovodstvo / finansije
 • Serifikat ovlašćenog računovođe-Licenca SRRS
 • Odlično poznavanje poreskih i računovodstvenih propisa
 • Poznavanje i rad u Pantheon računovodstvenom programu
 • Odlično poznavanje MS Office paketa (Word, Excel, Power Point)
 • Minimum 2 godine iskustva u računovodstvenim poslovima u proizvodnim i uslužnim preduzećima (robno i proizvodno knjigovodstvo)
 • Minimum 3 godine radnog iskustva u računovodstvenom praćenju proizvodnje
 • Višegodišnje iskustvo u izradi godišnjih finansijskih izveštaja
 • Srednji nivo znanja engleskog jezika (usmena i pisana korespondencija)


Profil kandidata

 • Komunikativnost i sklonost ka timskom radu
 • Tačnost, ažurnost, sistematičnost i odgovornost
 • Odgovornost, savesnost i preciznost u radu
 • Odlična organizovanost u radu
 • Volja za učenjem i usavršavanjem


Nudimo

 • Primanja redovna I odlična.
 • Besplatne seminare,savetovanja
 • Odlične uslove rada,odvojena kancelarija prijatno okruženje,
 • Radno vreme od 07h-15hGradovi
Beograd


Pozicije posla

Samostalni računovođa   1

Kategorije
 • Računovodstvo i revizija
 • Finansije
 • Ekonomija i menadžment
Obrazovanje
 • Viša škola
Status posla
 • Puno radno vreme