Radni zadaci i aktivnosti za raspisanu poziciju: 

 • Knjiži dnevni pazar
 • Knjiži dnevne dinarske i devizne izvode banaka
 • Knjiži dokumenata iz maloprodaje (kalkulacije, povrate, periodične fiskalne izveštaje maloprodaje, nivelacije, likvidacije, obrade cenovnika)
 • Vrši mesečno sravnjenje - usaglašavanje trgovačkih knjiga sa knjigovodstvom
 • Radi obradu dokumenata za popise
 • Knjiži razlike po popisu: robe u magacinu i maloprodajnim objektima, gotovine, bonova za gorivo, platnih kartica, čekova
 • Vrši knjiženje i ažuriranje dnevnica, devizne i dinarske blagajne, platnih kartica
 • Knjiži zarade i naknade zaposlenih
 • Obračunava i knjiži PDV i sastavlja poreske prijave
 • Knjiži sve ulazne i izlazne fakture, dinarske i devizne izvode
 • Obavlja komunikaciju sa kupcima, vodi evidenciju kartica kupaca i dobavljača
 • Vrši usaglašavanje stanja potraživanja i obaveza sa poslovnim partnerima – šalje finansijske kartice, obavlja lične kontakte, koordinira sa službom prodaje itd.
 • Sprovodi obračune, predzaključne radnje i knjiženja na kraju poslovne godine
 • Obavlja kontrolu popisa u maloprodajnim objektima


Stručna kvalifikacija za radno mesto:

 • Visoka stručna sprema/ VI stepen
 • Potrebno znanje engleskog jezika
 • Minimum 5 godina iskustva u struci
 • Lične karakteristike – Ključni faktori uspeha
 • Poznavanje pozitivnih propisa relevantnih za delokrug poslova koje obavlja
 • Posedovanje dobrih organizacionih sposobnosti
 • Pouzdanost i preciznost
 • Upornost
 • Sistematičnost
 • Spremnost na rad u timu
 • Preciznost, poštovanje rokova, efikasnost i efektivnost u radu
 • Ažurnost i ispravnost knjiženja

Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Računovođa   1

Kategorije
 • Računovodstvo i revizija
Obrazovanje
 • Fakultet