za rad u: Beogradu-Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 4a


Posebni uslovi:

  • VII-1 stepen /VSS,
  • Pravni fakultet,
  • Pravosudni ispit
  • 5 godina radnog iskustva,
  • znanje rada na računaru,
  • znanje engleskog jezika.


Prijave slati isključivo na e-mail:

konkurs.pravnadir@europolis.rs


Napomena: Prijave koje nisu poslate na navedeni e-mail se neće uzeti u razmatranje.
Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Direktor sektora pravnih, kadrovskih i opštih poslova   1

Kategorije
  • Pravni poslovi
Obrazovanje
  • Fakultet