Potrebno je da kandidat poseduje najmanje nivo obrazovanja srednje stručne spreme.

Prednosti imaju osobe koje su završile obuku za upravljanje viljuškarom.


Opis poslova koje će obavljati zaposleni:

  • Organizacija i koordinacija rada u magacinu u skladu sa zakonskim propisima, kompanijskim procedurama i postavljenim ciljevima
  • Vršenje prijema i uskladištenja robe/proizvoda
  • Kontrola kvantitativnog i kvalitativnog stanja primljene i otpremljene robe od dobavljača
  • Staranje o tome da primljeni proizvodi budu uskladišteni prema propisima i definisanim pravilima Kompanije
  • Izdavanje proizvoda iz magacina po nalogu
  • Upravljanje viljuškarom i vođenje računa o mehanizaciji u magacinskom prostoru

Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Magacioner (m/ž)   1

Kategorije
  • Transport i logistika
Obrazovanje
  • Srednja škola