2 Izvršilaca

Na određeno vreme

Na neodređeno vreme


PU HAPPY KIDS je lider na tržištu privatnog predškolskog obrazovanja, posvećen kvalitetnom vaspitno obrazovnom radu i nezi dece od 10 meseci do polaska u školu. Zbog otvaranja novih objekata i proširenja kapaciteta, potrebni su nam dobro kvalifikovni i visoko motivisani kandidati koji imaju stručnosti i strpljenja za rad sa decom predškolskog uzrasta.


Uslovi za rad na radnom mestu:

 • IV stepen stručne spreme srednja medicinska škola, opšti ili pedijatrijski smer.
 • poznavanje rada na računaru (MS office paket).
 • sa ili bez radnog iskustva.


Lične osobine:

 • Blag, topao i srdačan pristup deci
 • Energičnost, snalažljivost, odgovornost, strpljenje i brižna priroda
 • Prihvatanje odgovornosti, temeljan i detaljan pristup radu
 • Dobre komunikacijske veštine
 • Razumevanje potreba i osećanja dece
 • Sposobnost samostalnog rada i rada u timu
 • Želja za sticanjem novih saznanja i usavršavanjem
 • Želja za postizanjem poslovnog uspeha i ličnim napredovanjem


Šta nudimo:

 • Rad prema već utvrđenom planu i programu
 • Četrdesetočasovnu radnu nedelju
 • Redovnu i stimulativnu zaradu
 • Plaćen prekovremeni rad i rad praznicima
 • Plaćeni trening sati
 • Ostvarivanja dodatnih finansijskih bonusa i povlastica na osnovu rezultata rada i dužine staža u Ustanovi
 • Neograničeno konzumiranje i slobodan izbor kvalitetno pripremljene domaće hrane
 • Mentorski rad i kvalitetnu stručnu podršku
 • Nenadmašan profesionalni razvoj – redovni kursevi, seminari sa ciljem sticanja znanja i veština za profesionalno usavršavanje i lično napredovanje
 • Praćenje najnovijih trendova i najbolje prakse u oblasti predškolskog obrazovanja
 • Rad u mladom, ambicioznom, dobro kvalifikovanom i visoko motivisanom timu
 • Konkurentnu prednost
 • Mogućnost produženja ugovora


Šta očekujemo:

 • Stručnu brigu o higijenskom i zdravstvenom stanju dece prilikom njihovog dolaska u kolektiv i boravka u kolektivu
 • Saradnju sa pedijatrijskom ordinacijom sa kojom Ustanova ima potpisan ugovor
 • Kvalitetno vođenje službene dokumentacije u vezi zdravstvenog stanja dece.
 • Kvalitetnu brigu o higijeni sredstava za rad, opreme i prostora u kome borave deca.
 • Kvalitetnu pomoć deci jaslenog uzrasta prilikom hranjenja
 • Rad na razvoju detetovih životnih, socijalnih, emotivnih, kognitivnih i kreativnih sposobnosti kroz detetov praktičan doživljaj i iskustvo prema već postojećem planu i programu rada u radu sa decom
 • Prihvatanje već postojećih instrukcijskih metoda rada, standarda i sigurnosnih propisa Ustanove
 • Posmatranje, procenjivanje i evaluiranje napretka svakog deteta
 • Spremnost da se odgovori na potrebe i zahteve porodica mališana
 • Pozitivnu i otvorenu saradnju sa porodicama mališana koji pohađaju vrtić
 • Otvorenost prema stručnom usavršavanju i napredovanju
 • Spremnost za dodatni rad vikendom i u večernjim terminima


Svoj CV pošaljite na e-mail:

zaposlenje@happykidsvrtic.rs


Rok za prijem konkursne dokumentacije: do popunjavanja novootvorenih radnih mestaGradovi
Beograd


Pozicije posla

Medicinska sestra na preventivi   1

Kategorije
 • Medicina i zdravstvo
Obrazovanje
 • Srednja škola

do isteka 15 dana