Proizvodnja se nalazi u Šimanovcima

Prevoz obezbeđen


Stručni saradnik za registraciju i regulatorna pitanja obavlja sledeće poslove:

 • Obavlja aktivnosti neophodne za registraciju hrane za životinje na domaćem i stranom tržištu;
 • Učestvuje u formiranju i koordinira aktivnosti vezane za izradu registracione dokumentacije i pratećih registracionih akata (deklaracija, uputstava) za proizvode kompanije;
 • Učestvuje u izradi dokumentacije vezane za zaštitu potrošača (deklarisanje, uputstvo za upotrebu itd u skladu sa važećom regulativom – EU pravilnici, FEDIAF, AFFCO).
 • Održava i obnavlja registracije proizvoda u skladu sa promenama u zakonodavnim kriterijuma, procedurama ili novim saznanjima u poslu;
 • Komunicira sa predstavnicima regulatornih vlasti, ugovornih istraživačkih organizacija i ostalim partnerima u kontekstu razvoja i održavanja posla;
 • Informiše stručne saradnike i regionalne predstavnike kompanije o novim proizvodima ili promenama vezanim za proizvode iz postojećeg programa;
 • Učestvuje u delu marketinških poslova koji se odnose na pripremu promocionog materijala, prezentacija i priloga, ažuriranje prezentacije na mreži, kao i u izradi stručnih radova iz oblasti hrane za kućne ljubimce;


Stručni saradnik za registraciju i regulatorna pitanja – uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

 • VII stepen stručne spreme, fakultet veterinarske medicine, (doktor veterinarske medicine)
 • znanje engleskog jezika ;
 • 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • vozačka dozvola »B« kategorije
 • rad na računaru - MS OFFICE I LIBRE OFFICE


broj izvršilaca: 1


Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Stručni saradnik za registraciju i regulatorna pitanja   1

Kategorije
 • Veterina
Obrazovanje
 • Fakultet

do isteka 23 dana