Opis posla:

 • Komunikacija sa bankama, priprema dokumentacije za otvaranje garancija, akreditiva, pisma o namerama, kreditnih linija itd.
 • Evidencija kreditnih i drugih zaduženja kompanije
 • Evidencija stanja potraživanja i obaveza ino-poslovanja
 • Evidencija dospeća ino-obaveza za plaćanje, uspostavljanje prioriteta devizne likvidature
 • Priprema deviznih naloga za plaćanje, prebijanje dugovanja i potraživanja, kupovina deviza
 • Ugovoranje POS terminala za MP lokacije, E-komerca sa poslovnim bankama u zemlji i regionu
 • Ugovaranje imovinskih polisa, kasko polisa i polisa za radnike u zemlji i inostranstvu
 • Prijavljivanje kreditnih poslova NBS
 • Priprema dokumentacije za tendere, uknjižavanje nekretnina, kontrola ugovornih stavki
 • Drugi poslovi iz delokruga rada finansija


Kvalifikacije:

 • Minimum IV stepen stručne spreme ekonomskog usmerenja
 • Aktivno znanje engleskog jezika
 • Poznavanje Office paketa (word, excel, internet, outlook itd.)
 • Razvijene komunikativne veštine
 • Sposobnost upravljanja prioritetima
 • Samostalnost u obavljanju radnih zadataka
 • Timski orjentisana ličnost
 • Radno iskustvo od minimum 1 godine u oblasti finansija i saranje sa bankama


Ukoliko ste zainteresovani da se priključite našem uspešnom timu, molimo da nam pošaljete Vašu biografiju i fotografiju na e-mail adresu:

fin.referent@beosport.com


Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Finansijski referent (m/ž)   1

Kategorije
 • Računovodstvo i revizija
 • Finansije
Obrazovanje
 • Srednja škola

do isteka 26 dana