Opis posla:

 • Učestvuje u montaži novih robota i opreme
 • Vši montažu i podešavanje potrebnih radnih elemenata na robotima i opremi
 • Na osnovu zahteva dokumentacije vrši montažu i regliranje elemenata IML-a
 • Pušta robote i opremu u rad
 • Učestvuje u probi robota i opreme na mašini
 • Vrši čišćenje, pregled i odlaganje elemenata robota u regal ili ih dostavlja na poravku
 • Daje predloge za nabavku rezervnih delova za robote i opremu
 • Pati i otklanja zastoje na robotima i opremi
 • Vši zamenu rezervnih delova
 • Vodi evidenciju o eksploataciji elemenata IML-a
 • Vodi katu podmazivanja robota i opreme
 • Učestvuje u izradi i verifikaciji „prvog komada“
 • Vrši nadzor nad pravilnom upotrebom IML-a od strane radnika i opominje u slučaju nepravilnog korišćenja
 • Vrši sitne popravke IML-a u toku rada
 • U slučaju pojave neusaglašenosti na proizvodima u procesu izrade učestuje u njihovom odklanjanju
 • Vrši pregled sistema za podmazivanje robota i opreme
 • Vrši pregled pneumatskih instalacija na robotima i opremi
 • Čisti radne delove na robotima i opremi
 • Predlaže zanavljanje elemenata IML-a
 • Sprovodi propisane mere bezbednosti i zdravlja na radu i PPZ
 • Obavlja i ostale poslove od interesa za DRuštvo po nalogu neposrednog rukovodioca

Gradovi
Požega


Pozicije posla

Regler robota i opreme   1

Kategorije
 • Mašinstvo
 • Elektrotehnika
Obrazovanje
 • Srednja škola
Status posla
 • Puno radno vreme

do isteka 10 dana