USLOVI:
 • Viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke
 • Poznavanje rada na računaru, znanje engleskog jezika

OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA:

 • Vrši nabavku repromaterijala, delova, pomoćnog materijala i ambalaže sa domaćeg i ino tržišta radi obavljanja osnovne delatnosti u preduzeću
 • Vrši nabavku materijala i delova za izdadu alata , pribora i robota kao i potreba za održavanje
 • Prikuplja ponude, sačinjava preglede o prikupljenim ponudama i vodi evidencije o cenama
 • Priprema sve podatke neophodne za sačinjavanje ulaznih kalkulacija ( kalkulacije sačinjava knjigovođa u službi računovodstva i finasija )
 • Vodi koorespodenciju sa isporučiocima
 • Kontroliše cene na fakturama isporučioca
 • Ukoliko ima bilo kakvih reklamacija prema isporučiocima prikuplja sve potrebne podatke iz odgovarajućih službi, objedinjuje ih i sprovodi reklamacije 
 • Pima isporučioce i po potrebi iste obilazi
 • Organizuje ocenjivanjei isporučioca u saradnji sa Rukovodiocem tehničke pripreme
 • Vrši vrenovanje i izbor najpovoljnijeg isporučioca
 • Sačinjava sve potrebne izveštaje iz oblasti nabavke
 • Stara se o primeni PPZ i BZR u okviu svojih poslova
 • Obavlja i druge poslove iz oblasti nabavke po nalogu Šefa komercijalne službe

Gradovi
Požega


Pozicije posla

Referent nabavke   1

Kategorije
 • Ekonomija i menadžment
Obrazovanje
 • Viša škola
Status posla
 • Puno radno vreme