Opis posla:
 • Vrši pripremu za proces štampe
 • Obezbeđuje pravilan rad mašine na pozicijama ulaganja i slaganja kanti
 • Vrši štampu ambalaže na mašinama za offset-štampu
 • Pakuje odštampanu ambalažu
 • Odlaže odštampane proizvode na propisana mesta
 • Za sve vreme rada brine se o kvalitetu proizvoda i vrši ulogu autokontrolora (sam sebi kontrolor)
 • Odlaže škart i neispravne komade i daje kontroloru na uvid
 • Pomaže pri otpremanju gotovih proizvoda, poluproizvoda
 • Stara se i održava svoje neposerdno radno mesto i okruženje urednim i poštuje pravila dobre higijenske prakse i sanitizacije (HACCP)
 • Ispisuje radne liste o učinku rada
 • Sprovodi propisane mere bezbednosti i zdravlja na radu i PPZ
 • Obavlja i ostale poslove od interesa za Društvo po nalogu neposrednog rukovodioca

Gradovi
Požega


Pozicije posla

Poslužilac na mašini za offset štampu   1

Kategorije
 • Izdavaštvo i grafičarstvo
Obrazovanje
 • Srednja škola
Status posla
 • Puno radno vreme

do isteka 10 dana