Potrebna kvalifikacija:

 • III-IV stepen (Mašinska, Elektrotehnička Građevinska škola)


Nadređena radna mesta:

 • Šef proizvodnje i održavanja, Zamenik šefa proizvodnje i održavanja


Osnovni zadatak radnog mesta:

 • Na osnovu dnevnog naloga Šef proizvodnje i održavanja priprema odgovarajući alat i sredstva za proizvodnju.
 • Vrši preventivno mašinsko održavanje.
 • Vodi računa o redu u pogonu, o higijeni, zaštiti na radu i protivpožarnoj zaštiti, o sprovođenju zahteva kontrole kvaliteta kao i o upravljanju i neprekidnom održavanju pomenutih dokumenata
 • Stara se o očuvanju, održavanju i sprovođenju tehničke dokumentacije i uputstava.
 • Prema zahtevu za promenom alata izvršava pripremu istih stručno i blagovremeno.
 • Izvršenje tehničkih zadataka vezanih za zamenu alata.
 • Pokretanje procesa proizvodnje, zaustavljanje procesa, usled greške alata I ponovno startovanje uz sprovođenje tehničkih parametara radi bezbedne proizvodnje.
 • Obezbeđenje i kontrola opreme i alata za proizvodnju, njihovo ispravno korišćenje i kontrola da bi se sačuvao u ispravnom stanju.
 • Dužan je da daje predloge za one popravke i održavanje opreme koji utiču na kvalitet proizvoda i da o tome obavesti Šefa proizvodnje i održavanja.
 • Prilikom skidanja alata ostavlja zadnji proizvod u robotu i u slučaju bilo kakvog oštećenja na proizvodu, obaveštava Šefa proizvodnje i održavanja.
 • Po potrebi čisti i podmazuje alat, robot i vruću liniju i ako je sve ispravno stavlja ih u skladište alata na predviđeno mesto
 • Održava mašine prema planu za održavanje.
 • Kada se desi kvar na mašini obaveštava Šefa proizvodnje i održavanja i pristupa otklanjanju istog. U slučaju kvara u II ili III smeni ako ne može da otkloni kvar u roku od 2 sata, obaveštava Šefa proizvodnje i održavanja.
 • Vodi dokumentaciju o nastalim kvarovima i planskom preventivnom održavanju.
 • O tehničkim I ostalim problemima obaveštava Šefa proizvodnje i održavanja.
 • Samostalno obavljanje rada u saradnji sa neposrednim saradnicima i u saradnji sa ostalim službama (proizvodnja, kontrola kvaliteta)


Odgovoran za:

 • Izvršenje zadataka koji su u opisu radnog mesta
 • Ispravno vođenje zapisa koji se nalaze u uputstvima dokumenata
 • Upravljanje dokumentacijom I za istinitost istih
 • Davanje informacija neposrednom rukovodiocu
 • Obezbeđenje reda I higijene.
 • Obezbeđenje radne discipline
 • Očuvanje ispravnosti mašina I uređaja
 • Za primenu ISO I HACCP sistema kvaliteta
 • Poštovanje Propisa o zaštiti na radu i protivpožarnoj zaštiti
 • Odgovoran za očuvanje imovine I rejtinga Alpla doo.


Kontakt telefon:

Željko Perić 063/469-331


Gradovi
Mladenovac


Pozicije posla

Radnik na održavanju (m/ž)   1

Kategorije
 • Mašinstvo
 • Građevina i geodezija
 • Elektrotehnika
Obrazovanje
 • Srednja škola

do isteka 24 dana