Potrebna kvalifikacija:

 • III-IV stepen (Mašinska, Elektrotehnička Građevinska škola)


Nadređena radna mesta:

 • Šef proizvodnje i održavanja, Zamenik šefa proizvodnje i održavanja


Osnovni zadatak radnog mesta:

 • Na osnovu dnevnog naloga Šefa proizvodnje i održavanja kontroliše i priprema odgovarajući alat I druga sredstva za proizvodnju.
 • Vrši mašinsko održavanje alata I otklanja kvarove istih.
 • Vrši preventivno mašinsko održavanje alata I drugih sredstava za rad.
 • Vodi računa o redu u pogonu, o higijeni, o zaštiti na radu I protivpožarnoj zaštiti, o sprovođenju zahteva kontrole kvaliteta kao I o upravljanju I neprekidnom održavanju pomenutih dokumenata
 • Stara o očuvanju, održavanju I sprovođenju tehničke dokumentacije I uputstava za održavanje alata.
 • Po potrebi, prema zahtevu za promenom alata izvršava pripremu istih stručno i blagovremeno
 • Obezbeđenje I kontrola opreme i alata za proizvodnju, njihovo ispravno korišćenje i kontrola da bi se sačuvao u ispravnom stanju.
 • Čisti i pakuje alate za slanje u sestrinske fabrike.
 • Zaprima alate iz sestrinskih fabrika.
 • Dužan je da daje predloge za one popravke i održavanje alata i druge opreme koji utiču na kvalitet proizvoda i o tome obavesti Šefa proizvodnje i održavanja.
 • Čisti, podmazuje alat i ako je ispravan stavlja ga u skladište alata na odgovarajuće mesto
 • Po potrebi održava mašine prema planu za održavanje.
 • Kada se desi kvar na alatu ili mašini obaveštava. Šefa proizvodnje i održavanja i pristupa njegovom otklanjanju..
 • Vodi dokumentaciju o nastalim kvarovima, planskom i preventivnom održavanju alata.
 • Drži čisto i uredno radionicu, skladište alata.
 • O tehničkim I ostalim problemima obaveštava Šefa proizvodnje I održavanja i Zamenika šefa proizvodnje i održavanja
 • Samostalno obavljanje rada u saradnji sa neposrednim saradnicima I u saradnji sa ostalim službama (proizvodnja, kontrola kvaliteta)


Odgovoran za:

 • Izvršenje zadataka koji su u opisu radnog mesta
 • Ispravno vođenje zapisa koji se nalaze u uputstvima dokumenata
 • Upravljanje dokumentacijom I za istinitost istih
 • Davanje informacija neposrednom rukovodiocu
 • Obuku radnika koji su mu povereni I dokumentovanje obuke.
 • Obezbeđenje reda I higijene.
 • Obezbeđenje radne discipline
 • Očuvanje ispravnosti mašina I uređaja
 • Za primenu ISO I HACCP sistema kvaliteta
 • Poštovanje Propisa o zaštiti na radu i protivpožarnoj zaštiti
 • Odgovoran za očuvanje imovine I rejtinga Alpla doo.


Kontakt telefon:

Željko Perić 063/469-331


Gradovi
Mladenovac


Pozicije posla

Alatničar   1

Kategorije
 • Mašinstvo
 • Građevina i geodezija
 • Elektrotehnika
Obrazovanje
 • Srednja škola

do isteka 26 dana