Adresa

    Đoke Šundukovića 85, 22406 Irig, Srbija


  Kontakt informacije

   posao@vinarijakovacevic.com

   Posao: 022461192


  Ostalo

PIB: 102795041

MB: 08784892