Osnivanje kompanije Elixir Group, 1998.godine, predstavlja korak ka ostvarenju vizije o moćnoj i profitabilnoj poljoprivredi. Danas, sa svojih 8 kompanija članica i preko 1.500 zaposlenih, Elixir Group je jedan od regionalnih lidera u oblasti hemijske industrije, proizvodnji kompleksnih mineralnih djubriva, kao i ostalim segmentima agrobiznisa. Liderska pozicija koju imamo na tržištu podrazumeva kontinuiran razvoj i unapredjenje proizvodnih procesa. Uz najmodernije tehnologije, uz rad visokostručnog i dobro obučenog osoblja obezbedjujemo najviši nivo kvaliteta svih naših proizvoda.

Elixir Group svoju tradiciju u poslovanju, kao i budućnost, bazira na izboru i angažovanju visoko profesionalnih, moralnih i etičnih kadrova, kao i njihovom kontinuiranom profesionalnom razvoju. Tim stručnjaka sa zavidnim iskustvom i talentom, unapredjen je brižljivim radom kompanije na motivaciji i edukaciji zaposlenih. Znanje, stručnost i veštine zaposlenih unapredjuju se odabranim treninzima i programima edukacija.

Naš cilj je privlačenje najboljih ljudi i razvijanje njihovih sposobnosti do maksimuma. Samo tako možemo izgraditi organizaciju koja će moći da se suoči sa budućim izazovima i dinamičnim okruženjem.  Adresa

    Hajduk Veljkova 1, 15000 Šabac, Srbija


  Ostalo

PIB: 100186398

RN: 100186398

PDV: 129201856

MB: 07627645