Opis posla:

 • Kontakt sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva, Ministarstvom zdravlja i drugim nadležnim telima
 • Podnošenje odgovarajuće dokumentacije za dobijanje dozvole za medicinsko sredstvo, njene obnove, izmene ili dopune kompetentnom regulatornom autoritetu (ALIMS), komunikacija sa ALIMS-om i Ministarstvom zdravlja i praćenje statusa zahteva
 • Evidencija i dokumentovanje sertifikata
 • Prevod uputstava i dokumentacije
 • Evidencija troškova registracije
 • Konstantno praćenje lokalne, EU i svetske regulative, njenih izmena i dopuna u oblasti registracije lekova i medicinskih sredstava
 • Praćenje zakonske regulative iz oblasti proizvodnje i distribucije medicinskih sredstava (Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima, Zakon o medicinskim sredstvima, Pravilnik o uslovima za promet na veliko lekova i medicinskih sredstava, Pravilnik o načinu prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na medicinska sredstva, Smernice dobre prakse u distribuciji lekova, Pravilnik o načinu uništavanja lekova, pomoćnih lekovitih sredstava i medicinskih sredstava i druga zakonska i podzakonska akta), i implementacija u sve procese i aktivnosti u NeoMedici, kao i primena svih mera kako bi se u NeoMedici postupalo po pravilima Dobre proizvođačke prakse i Dobre prakse u distribuciji lekova
 • Kontakt sa notifikovanim telom, izrada CE znaka
 • Učešće u izradi tehničkog falja


Uslovi:

 • Završen farmaceutski ili medicinski fakultet, položen državni ispit
 • Poželjno je minimum godinu dana radnog iskustva
 • Odlično znanje engleskog jezika
 • Poznavanje rada na računaru
 • Komunikativnost, sistematičnost, kreativnost, sklonost ka timskom radu, odgovornost, preciznost, analitičnost, samostalnost, upornost, ambicioznost i težnja ka usavršavanju


Nudimo:

 • Rad u mladom i uspešnom timu
 • Atraktivan i dinamičan posao
 • Potrebnu edukaciju
 • Stimulativne uslove rada


Vašu biografiju na srpskom i engleskom jeziku, skorašnju fotografiju u boji, kopiju diplome, kao i eventualne reference, možete poslati na e-mail:

prijave@neomedica.rs


Gradovi
Niš


Pozicije posla

Stručni saradnik za regulatorne procese (m/ž)   1

Kategorije
 • Medicina i zdravstvo
 • Farmacija
Obrazovanje
 • Fakultet