Potreban broj izvršilaca: 1

Mesto rada: Beočin


Opis radnog mesta:

 • Obuke zaposlenih (prethodne i u toku rada) u pogledu bezbednosti i zdravlju na radu i PP zaštite
 • Utvrđivanje faktora rizika i procena rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
 • Ustanovljavanje mera za bezbednost i uslova rada u skladu sa važećim normativima
 • Svakodnevno prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje na radu zaposlenih
 • izrada preventivnih mera u skladu sa procedurama rada i procenama rizika
 • Predlaganje preventivnih mera u pogledu bezbednosti
 • Vodi evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca;
 • Informisanje zaposlenih u pogledu: rizika na radu, mera bezbednosti i zdravlja na radu i mera i aktivnosti za unapređenje rada, specifičnim rizicima, opasnosti u vezi sa korišćenjem opasnih materija, a u skladu sa zahtevima bezbednosti i zdravlja na radu
 • Analiza i sačinjavanja izveštaja u pogledu povreda na radu, akcidenata i opasnih situacija
 • Prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje u vezi sa predlozima mera za njihovo otklanjanje
 • Pruža punu stručnu podršku prilikom svakog inspekcijskog nadzora, sarađuje sa nadležnim inspektorima rada, donosi procedure i uputstva za bezbedan i zdrav rad
 • Organizovanje evakuacije zaposlenih u slučaju nastanka opasnih situacija, kao i preduzimanje potrebnih bezbedonosnih mera i mera protiv požarne zaštite
 • Organizovanje potrebnih ispitivanja opreme, uređaja i sredstava rada, uslova radne okoline, u skladu sa zakonskim zahtevima i vođenje evidencija o istim
 • Sačinjava plan upravljanja otpadom i organizuje njegovo sprovođenje i pribavlja izveštaje o ispitivanju otpada
 • Vodi evidenciju o otpadu koji nastaje, koji se predaje ili odlaže.


Uslovi:

 • VII stepen stručne spreme – poželjno fakultet bezbednosti ili fakultet zaštite na radu
 • Tri godine radnog iskustva na sličnim pozicijama
 • Položen stručni ispit za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Položen stručni ispit zaštite od požara
 • Poželjno sertifikat lica za uvođenje standarda
 • Proaktivnost, timski rad, sposobnost rada pod pritiskom, fleksibilnost, organizacija


Zainteresovani kandidati prijave mogu slati na email r.pavkovic@metalniproizvodi.rs


Rok za konkurisanje je 11.07.2018.


Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani. Zahvaljujemo se na razumevanju.
Gradovi
Beočin
Novi Sad


Pozicije posla

Lice za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu od požara i zaštitu životne sredine   1

Kategorije
 • Poslovi zaštite na radu
Obrazovanje
 • Fakultet