Uslovi:

 • Stepen i vrsta stručne spreme: SSS bez obzira na smer
 • Radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva na istim poslovima
 • Ostali uslovi: poznavanje rada na računaru


Opis poslova:

 • Vrši funkciju asistenta generalnog direktora
 • Vodi dnevne obaveze gen. direktora ,
 • Vodi poslovnu korespodenciju gen. direktora;
 • Organizuje poslovna putovanja,
 • Organizuje poslovne sastanake i priprema materijal za gen. direktora,
 • Vrši koordinaciju interne i eksterne korespodencije sa partnerima u zemlji i inostranstvu,
 • Vodi delovodni protokol preduzeća;
 • Prima i otprema poštu;
 • Vodi, čuva, stara se i odgovara za poslovnu dokumentaciju preduzeća;
 • Prevodi, arhivira i administrira poslovnu dokumentaciju,
 • Informiše gen.direktora privrednog društva o svom radu
 • Stara se o održavanju i pravilnom korišćenju poslovne zgrade, uređaja i opreme koja se koristi;
 • Vrši trebovanje materijalnih sredstava za potrebe zajedničkih službi (služba računovodstva, služba za ljudske resurse, služba prodaje i marketinga, služba za internu kontrolu, pravna služba, služba opštih poslova, analitičar-savetnik i generalni direktor)
 • Ostali poslovi po potrebi i nalogu gen. direktora
  • Izvršava poslove u ulozi hostese na recepcijama, prijemnim prostorijama, salama i dr. u sklopu objekata.
  • Izveštava rukovodioca službe opštih poslova o stanju, problemima i zahtevima po pitanju službe.
  • Vodi računa o održavanju zajedničkih prostorija (kuhinja, posuđe, itd..) koje su joj date na korišćenje i o eventualnim nedostacima obaveštava neposrednog rukovodioca;
  • Vodi računa o sredstvima i potrošnom materijalu koji joj je dat na upotrebu;
  • U obavezi je da se profesionalno, krajnje ljubazno i nenametljivo ophodi prema osoblju kojima se usluge pružaju;
  • Nosi i odgovara na službeni telefon-lokal
  • Oblači se u skladu sa poslovnom etikom privrednog društva
  • U obavezi je da se pridržava normativnih akata i uputstava privrednog društva.


Dolazak lično na adresu Humska 3c, radnim danima od 08-16.

Kontakt osoba Marija Aleksić.

Mogu i prijave, slanje CV na e-mail:

marija.aleksic@inexsg.rs

Prijave važe do popune.


Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Asistent direktora-administrativni radnik   1

Kategorije
 • Administracija
Obrazovanje
 • Srednja škola