za rad u: BEOGRADU - NOVI BEOGRAD, Bulevar Zorana Đinđića 4a


Uslovi:

 • VI/VII stepen stručne spreme (ekonomske, građevinske ili mašinske struke)
 • obavezno radno iskustvo u komercijalnim poslovima
 • odlično znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računaru


Zadaci:

 • sarađuje sa domaćim i stranim poslovnim partnerima
 • sačinjava i dostavlja ponude
 • sačinjava fakture
 • pronalazi i zaključuje poslove u okviru svoje nadležnosti i prati njihovo izvršenje
 • obavlja sve potrebne poslove u vezi realizacije zaključenih ugovora i drugih akata
 • organizuje i učestvuje u poslovima sa bankama, carinom, špedicijama i ostalim eksternimm organima
 • prati i analizira promena cena na tržištu i predlaže njihovu blagovremenu korekciju
 • kontroliše pravilnu i celishodnu funkciju prijema, otpreme i distribucije robe
 • prati i primenjuje zakonske propise u robnom prometu
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora Društva


PRIJAVE SLATI ISKLJUČIVO NA E-MAIL: konkurs.komercijala@europolisplus.rs


Napomena: Prijave koje nisu poslate na navedeni e-mail se neće uzeti u razmatranje .Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Komercijalni referent   1

Kategorije
 • Prodaja i trgovina
 • Ekonomija i menadžment
Obrazovanje
 • Viša škola