za rad u: BEOGRADU-NOVI BEOGRAD, Bulevar Zorana Đinđića 4a


POSEBNI USLOVI:

  • VII-1 stepen /VSS,
  • Pravni fakultet,
  • Pravosudni ispit
  •  5 godina radnog iskustva,
  • znanje rada na računaru,
  • znanje engleskog jezika.


PRIJAVE SLATI ISKLJUČIVO NA E-MAIL: konkurs.pravnadir@europolis.rs

Napomena: Prijave koje nisu poslate na navedeni e-mail se neće uzeti u razmatranje.


Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Direktor sektora pravnih, kadrovskih i opštih poslova   1

Kategorije
  • Pravni poslovi
  • Ekonomija i menadžment
Obrazovanje
  • Fakultet