Ono što je veoma važno kod popunjavanja Vašeg CV-ja jeste da on bude 100% popunjen.  Kada Vaš CV bude kompletan svakako će biti upečatljiviji i zainteresovaće poslodavce da upravo Vaš CV detaljnije pregledaju i uzmu u razmatranje.